Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 16 do 18 kwietnia 2019 r. odbędzie się nabór „Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Priorytet VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

W ramach naboru planuje się wyposażyć 14 stanowisk pracy dla bezrobotnych od 30 roku życia.

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 27 000,00 zł.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego od 30 roku życia proszone są o składanie ,,Wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” wraz z wymaganymi załącznikami w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pokój nr 3, tel. 77 44 21 880.

UWAGA

„Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie przyznawania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i innym” oraz Wniosek wraz z załącznikami, dostępne są poniżej i na stronie www.pup.opole.pl w zakładce dokumenty do pobrania → Pracodawcy i przedsiębiorcy → Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Jednocześnie informujemy, że kolejny nabór wniosków o refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy odbędzie się w okresie od 5 do 7 sierpnia 2019 roku.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Ligaj-Pach i Dominika Zachara 77 44 21 880

 

 

Aktualność dodana przez: Izabela Bocheńska (2019-03-21 16:10:53) , zredagowana przez: Anna Ligaj-Pach (2019-04-09 14:04:25)
Data wydarzenia : 2019-03-21
Data publikacji : 2019-04-09

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/wydarzenie/586/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy