Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12 - 16 lutego 2018 r. odbędzie się I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby skierowanej przez tut. urząd.

W ramach I naboru Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przyzna 18 refundacji.

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 20 000,00 zł. brutto.

Nabór wniosków dotyczy wyłącznie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby, która na dzień skierowania do pracodawcy ukończyła co najmniej 30 rok życia oraz dodatkowo spełnia jeden z niżej wymienionych warunków :

  •  jest kobietą,
  •  jest osobą powyżej 50 roku życia,
  •  jest osoba o niskich kwalifikacjach,
  •  jest osobą długotrwale bezrobotną,
  •  jest osobą z niepełnosprawnościami,
  •  jest osobą posiadającą co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
     z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
  •  jest migrantem powrotnym lub imigrantem.

Pracodawcy zainteresowani tą formą wsparcia proszeni są o składanie ,,WNIOSKU O REFUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY”   w wymienionych terminach, tylko i wyłącznie w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 3, tel. 77 44 21 880.

Wnioski złożone w innych terminach i miejscu lub przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

Regulamin przyznawania refundacji, wniosek i pozostałe wymagane dokumenty dostępne są na stronie: www.pup.opole.pl, w zakładce dokumenty do pobrania > dla pracodawców > refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub w siedzibie CAZ w pok. nr 3.

Złożone wnioski podlegają ocenie Komisji powołanej przez dyrektora PUP w Opolu, która przy ocenie
w szczególności będzie uwzględniać między innymi dotychczasową współpracę pracodawcy z tut. urzędem, wysokość proponowanego wynagrodzenia, zasadność zakupów na nowotworzone stanowisko pracy, miejsce wykonywania pracy, wymagania wnioskodawcy w stosunku do kandydatów do zatrudnienia.

Przewidywane terminy kolejnych naborów:

II nabór 14-18 maja 2018 r. ( przyznanych zostanie 18 refundacji)

III nabór 03 - 07 września 2018 r. (przyznanych zostanie 18 refundacji)

Ww. nabory wniosków dotyczą wyposażenia stanowisk pracy dla osób, które na dzień skierowania do pracodawcy ukończyły co najmniej 30 rok życia.

Szczegółowych informacji udzielają:

Anna Ligaj- Pach i Dominika Zachara - tel. 77 44 21 880

 

Aktualność dodana przez: Anna Ligaj-Pach (2018-01-12 09:29:10) , zredagowana przez: Ewa Parcej (2018-02-19 07:05:38)
Data wydarzenia : 2018-02-09
Data publikacji : 2018-02-09

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/wydarzenie/476/nabor-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy