Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 16-17.10.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu prowadzi kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”. Kwota wolnych środków z rezerwy KFS wynosi około 50 000,00zł.

Aktualny regulamin przyznawania dofinansowania ze środków KFS, wniosek, wzór umowy i pozostałe wymagane dokumenty dostępne są na stronie: www.pup.opole.pl, w zakładce dokumenty do pobrania dla pracodawców, Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub w siedzibie CAZ w pok. nr 2.

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie w formie tradycyjnej/papierowej, wypełnione na właściwym druku, w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 8, pok. nr 2 w terminie od 16 do 17 października 2017. (godziny przyjmowania klientów 08:00-14:00)

Wnioski złożone w formie elektronicznej (e-mail) a także złożone w innym terminie lub miejscu niż w/wymieniony, lub przesłane drogą pocztową, a także wypełnione na niewłaściwym druku nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Wnioskowane kształcenie ustawiczne objęte dofinansowaniem ze środków rezerwy KFS powinno rozpoczynać się nie wcześniej niż 13.11.2017r. i nie później niż 11.12.2017.

Pracodawca ubiegający się o środki rezerwy KFS w 2017 musi spełnić łącznie przynajmniej dwa priorytety; jeden priorytet Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet Rady Rynku Pracy.

Priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na rok 2017:

  • Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
  • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*. (w szczególności: spawacz, blacharz-lakiernik, kucharz, kelner, diagnosta, zawody budowlane ).
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy na rok 2017:

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury).
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2005r., poz. 978)

 

DODATKOWO: - Dofinansowaniem ze środków KFS objęci zostaną tylko Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, nie korzystający z kształcenia ustawicznego dofinansowywanego ze środków KFS w dwóch ostatnich latach poprzedzających rok, w którym Pracodawca wnioskuje o dofinansowanie.

Szczegółowy wykaz zawodów deficytowych powiatu opolskiego i miasta Opole dostępny pod linkiem*:

https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/opolskie/BAROMETR_ZAWODOW_opolski_i_Opole.pdf

 

DOBRA PRAKTYKA: Z uwagi na liczne błędy i braki we wnioskach przy wcześniejszym naborze, zapraszamy serdecznie wszystkich pracodawców do kontaktu z urzędem. Do 03.10.2017 pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Jana Bytnara Rudego 8 w Opolu (pokój nr 2), Pani Ewelina Sterna i Pan Adam Tatoj pozostają do Państwa dyspozycji celem weryfikacji państwa wniosku.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Ewelina Sterna i Adam Tatoj - tel. 77 / 44 23 204

Aktualność dodana przez: Adam Tatoj (2017-02-07 08:34:07) , zredagowana przez: Adam Tatoj (2017-10-10 14:35:18)
Data wydarzenia : 2017-10-10
Data publikacji : 2017-10-10

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/wydarzenie/379/nabor-wnioskow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego