Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW-ORGANIZATORÓW STAŻY DLA BEZROBOTNYCH W 2014 ROKU

Uprzejmie informujemy, że w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. HERKULES, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych; Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Planuje się, że w ciągu całego roku do odbycia stażu w ramach projektu skierowanych zostanie 650 osób bezrobotnych, które do tej pory nie brały udziału w projekcie, w tym:

- 300 osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 120 osób zarejestrowanych nie dłużej niż 4 miesiące i nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,

- 110 osób długotrwale bezrobotnych

- 57 osób bezrobotnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- 125 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- 58 osób bezrobotnych nienależących do wyżej wymienionych kategorii.

W związku z tym, że od stycznia br. większość osób bezrobotnych skierowanych na staż ( były to osoby wskazane przez pracodawcę - organizatora stażu we wniosku o organizację stażu ) należała do kategorii „inni” informujemy, że od 17.02.2014 r. do odbycia stażu kierowane będą tylko i wyłącznie osoby bezrobotne: do 25 roku życia; powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

UWAGA:

W przypadku, gdy organizator stażu, wskaże we „Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu”, że zamierza przyjąć do odbycia stażu tylko jedną osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia lub osobę niepełnosprawną, nie będzie wymagana gwarancja zatrudnienia po zakończeniu stażu.

W sytuacji, gdy organizator stażu będzie wnioskował o zorganizowanie stażu dla więcej niż jednej osoby powyżej 50 roku życia zobowiązany jest do zatrudnienia co najmniej połowy wnioskowanych stażystów.

 

 

Aktualność dodana przez: Izabela Bocheńska (2014-02-14 13:56:51) , zredagowana przez: Joanna Siczewska (2014-03-04 11:57:53)
Data wydarzenia : 2014-02-14
Data publikacji : 2014-02-14

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/wydarzenie/32/informacja-dla-pracodawcow-organizatorow-sta%C5%BCy-dla-bezrobotnych-w-2014-roku