Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

LISTA RANKINGOWA - DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy - dotyczy naboru wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

UWAGA PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy. że PUP w Opolu przyjmuje na bieżąco wnioski o organizację stażu i subsydiowanego zatrudnienia tj. zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, bonów zatrudnieniowych, dofinansowania zatrudnienia bezrobotnych 50+ i 60+.

Wnioski można składać na bieżąco

Ponadto informujemy, że nadal wstrzymujemy nabór "Wniosków o zawarcie umowy dotyczącej refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia". W przypadku pozyskania lub uwolnienia się środków ogłosimy nabór na tę formę wsparcia.

Bez przeszkód wejdziesz do PUP Opole

Remont schodów prowadzących do siedziby PUP w Opolu przy ul. mjr Hubala 21 został zakończony. Wykonawcą prac remontowych było Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe FORBUD S.C. z Opola. Roboty trwały tydzień w listopadzie br. Wartość robót wyniosła 4.641,81 zł (brutto). Okres gwarancyjny trwa trzy lata. Remont sfinansowano ze środków budżetu Miasta Opola. Zapraszamy!

Komunikat dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w LPIK Popielów

INFORMACJA !!!

  • Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w październiku 2016r. z przyczyn niezależnych od urzędu Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Popielowie będzie zamknięty. Formalności dotyczące pobierania zaświadczeń, zgłaszania wszelkich zmian dot. rejestracji (podjęcia pracy, wyjazdy, itd.) należy dokonywać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu ul. Hubala 21. Wszelkich informacji dotyczących zaistniałych zmian udzielają doradcy klienta w PUP Opole tel. 77 44 22 944, 44 22 931, 44 22 932, 44 21 887.