Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Bony na zasiedlenie

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Wznowienie naboru wniosków od osób bezrobotnych na szkolenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 02.01.2019 r. wznawia się nabór :

- wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego;

- wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Na szkolenia kierowane będą osoby bezrobotne, posiadające gwarancję zatrudnienia po odbytym szkoleniu od konkretnego pracodawcy, poszukującego pracownika o określonych kwalifikacjach, uzupełnionych o uprawnienia lub umiejętności nabyte w trakcie szkolenia finansowanego przez PUP w Opolu ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z Uchwałą nr 14/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu z dnia 11.12.2018 r. w sprawie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na 2019 rok pouwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz wstępnych zapowiedzi dotyczących wysokości środków Funduszu Pracy na rok 2019 i ich podziału ze względu na rodzaj i przeznaczenia szkolenia dla osób bezrobotnych zarówno te wskazanego przez bezrobotnego jak i te w ramach bonu szkoleniowego, finansowane będą, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu skierowania na szkolenie wskazane przez bezrobotnego lub w dniu przyznania bezrobotnemu poniżej 30 roku życia bonu szkoleniowego.

Przeciętne wynagrodzenie obowiązujące do 28.02.2019 roku wynosi 4 580,20 zł.

 

Projekt

Informujemy, że firma Vivid Consulting Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Opolska ścieżka kariery".

PUP Opole laureatem nagrody "Lider Aktywizacji Osób Młodych"

 

W konkursie ogólnopolskim na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Opolu otrzymał nagrodę Lidera Aktywizacji Osób Młodych.

"Lider Aktywizacji Osób Młodych 2018" to projekt realizowany przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy i niestandardowe rozwiązania wspierające wejście osób młodych na rynek pracy.