Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - MURARZ KLINKIEROWY - Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że firma Covebo poszukuje kandydatów ( bezrobotnych lub osoby pracujące, chętne do zmiany zawodu ) zainteresowanych kursem zawodowym w charakterze murarza klinkierowego z możliwością zatrudnienia w Holandii.

Zakończenie naboru wniosków o organizację stażu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż "Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu" będą przyjmowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu do dnia 14.09.2018 r. włącznie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do tut. urzędu).

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE Z KFS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach naboru „Wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców” wpłynęło 48 wniosków o przeszkolenie 166 osób na łączna kwotę 540 392,40 zł.

Ocena formalna wniosków dokonana zostanie do 14.09.2018.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków poprawnych pod względem formalnym planowane jest na 28.09.2018 r.

Lista rankingowa zamieszczona zostanie na stronie urzędu w pierwszym tygodniu października.

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Bądź aktywny- postaw na siebie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Region spójny społecznie, Działanie 8.2, Aktywna integracja – projekty konkursowe skierowanym do 84 osób (44 Kobiet i 40 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie województwa opolskiego.