Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Międzynarodowe Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego

Międzynarodowe Dni Poradnictwa
Emerytalno-Rentowego

Opole
Oddział ZUS
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
25.09–27.09.2018

REFUNDACJA KOSZTÓW SZKOLEŃ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

.

STAŻE W RAMACH PO WER dla osób do 30 roku życia

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość odbycia stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" w ramach PO WER 2014-2020....

STAŻE W RAMACH RPO dla osób powyżej 30 roku życia

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość odbycia stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" w ramach RPO 2014-2020....