Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

LISTA RANKINGOWA I NABORU W 2018 ROKU

LISTA RANKINGOWA I NABORU W 2018 r. DOTYCZĄCA PRZYZNANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Bądź aktywny- postaw na siebie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Region spójny społecznie, Działanie 8.2, Aktywna integracja – projekty konkursowe skierowanym do 84 osób (44 Kobiet i 40 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie województwa opolskiego.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W dniach 12 - 16 lutego 2018 r. odbędzie się I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

BONY NA ZASIEDLENIE

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu wznawia nabór wniosków o przyznanie bonu
na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.