Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia

Z okazji 100. rocznicy powstania Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się uroczysta gala z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej w Warszawie. Minister Elżbieta Rafalska w przemówieniu przypomniała, że dokładnie 100 lat temu na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 r. powołano państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nas wychodźcami. "Niewiele jest instytucji, które mają tak długą historię swojego funkcjonowania. Urzędy pracy mają teraz zupełnie nowe wyzwania" – powiedziała minister.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Obywatel IT. Program podnoszenia kompetencji cyfrowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Bezpieczne dziecko, rodzic i senior w internecie w ramach programu "Obywatel IT. Program podnoszenia kompetencji cyfrowych u mieszkańców województwa opolskiego powyższej 25 roku życia". W województwie opolskim podpisano porozumienie na realizację projektu z gminami: Branice, Tarnów Opolski i Turawa. Program jest adresowany m.in. do: rodziców, rolników, seniorów, bezrobotnych, pracowników oświaty, administracji, kultury, przedsiębiorców i wszystkich, którzy są zainteresowani udziałem i ukończyli 25 rok życia. Program zawiera siedem modułów szkoleniowych:

Bony na zasiedlenie

Szanowni Państwo 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Wznowienie naboru wniosków od osób bezrobotnych na szkolenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 02.01.2019 r. wznawia się nabór :

- wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego;

- wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Na szkolenia kierowane będą osoby bezrobotne, posiadające gwarancję zatrudnienia po odbytym szkoleniu od konkretnego pracodawcy, poszukującego pracownika o określonych kwalifikacjach, uzupełnionych o uprawnienia lub umiejętności nabyte w trakcie szkolenia finansowanego przez PUP w Opolu ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z Uchwałą nr 14/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu z dnia 11.12.2018 r. w sprawie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na 2019 rok pouwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz wstępnych zapowiedzi dotyczących wysokości środków Funduszu Pracy na rok 2019 i ich podziału ze względu na rodzaj i przeznaczenia szkolenia dla osób bezrobotnych zarówno te wskazanego przez bezrobotnego jak i te w ramach bonu szkoleniowego, finansowane będą, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu skierowania na szkolenie wskazane przez bezrobotnego lub w dniu przyznania bezrobotnemu poniżej 30 roku życia bonu szkoleniowego.

Przeciętne wynagrodzenie obowiązujące do 28.02.2019 roku wynosi 4 580,20 zł.