Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zakończenie naboru wniosków o organizację stażu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż "Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu" będą przyjmowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu do dnia 14.09.2018 r. włącznie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do tut. urzędu).

 

STAŻE W RAMACH PO WER dla osób do 30 roku życia

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość odbycia stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" w ramach PO WER 2014-2020....

STAŻE W RAMACH RPO dla osób powyżej 30 roku życia

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość odbycia stażu w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)" w ramach RPO 2014-2020....

LISTA RANKINGOWA II NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2018 R.

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach II naboru ogłoszonego w 2018 r.