Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 16 do 18 kwietnia 2019 r. odbędzie się nabór „Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Priorytet VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

Lista rankingowa dotycząca I naboru wniosków o dotację dla osób do 30 roku życia

Lista rankingowa dotycząca I naboru wniosków o jedorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia, który odbył sie w terminie 19-21 marzec 2019 r.

NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Miasto Opole/ Powiatowy Urząd Pracy w Opolu projektu pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, PUP w Opolu ogłasza nabór na członków Komisji Oceny Wniosków o dotację – eksperta zewnętrznego w ramach procedury rozeznania rynku.

 

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH PO WER

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 19 do 21 marca br. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do osób do 30 r. życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (Działanie 1.1).