Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE Z KFS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ramach naboru „Wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców” wpłynęło 48 wniosków o przeszkolenie 166 osób na łączna kwotę 540 392,40 zł.

Ocena formalna wniosków dokonana zostanie do 14.09.2018.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków poprawnych pod względem formalnym planowane jest na 28.09.2018 r.

Lista rankingowa zamieszczona zostanie na stronie urzędu w pierwszym tygodniu października.

Projekt dla osób do 35 roku życia

Informujemy, iż Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre realizuje projekt pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

W ramach projektu zaplanowano m.in. wyjazd na praktykę zawodową do Irlandii.

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Bądź aktywny- postaw na siebie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Region spójny społecznie, Działanie 8.2, Aktywna integracja – projekty konkursowe skierowanym do 84 osób (44 Kobiet i 40 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie województwa opolskiego.

NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.08.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”...