Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Bądź aktywny- postaw na siebie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Region spójny społecznie, Działanie 8.2, Aktywna integracja – projekty konkursowe skierowanym do 84 osób (44 Kobiet i 40 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie województwa opolskiego.

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W dniach 12 - 16 lutego 2018 r. odbędzie się I nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Darmowe kursy na pracownika ochrony

Szanowni Państwo

Firma WOLF SECURITY prowadzi nabór na darmowe kursy na „kwalifikowanego pracownika ochrony” oraz „kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony”...

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, że w roku 2018 planowane są 3 nabory wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w następujących terminach:

05 - 09 luty 2018 r. – liczba dotacji planowanych do przyznania 50,

23 - 27 kwiecień 2018 r. – liczba dotacji planowanych do przyznania 50,

27 - 31 sierpień 2018 r. – liczba dotacji planowanych do przyznania 40.