Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Opole w Rytmie Życzliwości

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KFS

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.05.2019 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”.

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH OD 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 15 do 17 maja 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do osób od 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Priorytet VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

WYNIK NABORU CZŁONKÓW KOW - EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH w PROJEKCIE TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA 2

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania – rozeznania rynku, mającego na celu dokonanie wyboru członków Komisji Oceny Wniosków o dotację – ekspertów zewnętrznych w projekcie pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2 realizowanym przez Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano 5 członków KOW o dotację – ekspertów zewnętrznych: Biankę Zdanowicz, Małgorzatę Adamską, Agatę Łanica, Martę Kaliciak-Gebauer, Marzenę Szymborską.