Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Działanie 7.3

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

 do realizacji projektu przez Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy,

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

 

działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w imieniu Prezydenta Miasta informuje, że w wyniku postępowania o nabór partnera, wybrano do realizacji projektu:

 

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”

 

LISTA RANKINGOWA II NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2018 R.

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach II naboru ogłoszonego w 2018 r.

NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje, że w dniach od 14 do 18 maja 2018 r. odbędzie się II w tym roku nabór wniosków
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Bezpłatne porady prawne

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje współpracę z Uniwersytetem Opolskim w zakresie świadczenia przez studentów Wydziału Prawa i Administracji bezpłatnych porad prawnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Opole i jego filiach. Zapraszamy do korzystania z tej formy wsparcia.