Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Uwaga

Uprzejmie informujemy

iż w miesiącach lipiec i sierpień

Powiatowy Urząd Pracy

będzie czynny w godzinach

od 7.00 do 15.00.

 

Klienci obsługiwani będą

w godzinach od 8.00 do 14.00

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU OGŁASZA DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

DOTACJE DLA KOBIET ZAREJESTROWANYCH W PUP W OPOLU

Uprzejmie informujemy, że w związku z pozyskaniem przez PUP w Opolu dodatkowych środków Funduszu Pracy, pochodzących z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczonych na realizację programu regionalnego dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w Opolu, 19 i 20 czerwca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotne kobiety zarejestrowane w PUP w Opolu.

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Działanie 7.3

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

 do realizacji projektu przez Miasto Opole / Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny Rynek Pracy,

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

 

działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w imieniu Prezydenta Miasta informuje, że w wyniku postępowania o nabór partnera, wybrano do realizacji projektu:

 

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”