Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym odbędzie się jeszcze jeden nabór „Wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi, z Fundusz Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”  w terminie od 15 – 16 października 2018 r. - dla osób zamieszkujących tereny wiejskie. 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z powodu zagospodarowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla PUP w Opolu w 2018 r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, od 3 października 2018 r. wstrzymujemy nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób skierowanych przez tut. urząd z ustalonym II profilem pomocy.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z powodu zagospodarowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla PUP w Opolu w 2018 r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, od 3 października 2018 r. wstrzymujemy nabór:

- wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego,

- wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego,

- wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie,

- wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych.

 

Informację o wznowieniu naboru wyżej wymienionych wniosków uzyskają Państwo u swojego doradcy klienta.