Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 16 do 18 kwietnia 2019 r. odbędzie się nabór „Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Priorytet VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH OD 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 15 do 17 maja 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej skierowany do osób od 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Priorytet VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

Bezpłatne porady prawne

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje współpracę z Uniwersytetem Opolskim w zakresie świadczenia przez studentów Wydziału Prawa i Administracji bezpłatnych porad prawnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Opole i jego filiach. Zapraszamy do korzystania z tej formy wsparcia.

Pożyczki na start

Dyżur specjalisty ds. pożyczek unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości !

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze specjalistą ds. pożyczek unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu 26.04.2019 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Opolu przy ul. Bytnara Rudego 8 (sala 11). 

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (osoby powyżej 30 roku życia).

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Polską Fundacją Przedsiębiorczości / Oddział w Opolu

ul. Zielonogórska 3 pok.4

Tel.: 602 229 280; 532 744 982

e-mail: p.czarnasiak@pfp.com.pl; b.moc@pfp.com.pl