Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli:

  • Republiki Białoruś,
  • Republiki Gruzji,
  • Republiki Mołdowy,
  • Federacji Rosyjskiej,
  • Ukrainy.

Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki:

  • składa wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie,
  • rejestruje ww. oświadczenie wraz z pouczeniem dla pracodawcy,
  • zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy,
  • podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu.

PUP w Opolu informuje, iż z uwagi na wprowadzone przez Ministerstwo Pracyi Polityki Społecznej nowe Wytyczne dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z rejestracją Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, wydłuży się czas oczekiwania na rejestrację ww. dokumentu.

Wytyczne przedstawiają sposób postępowania PUP przy rejestracji oświadczeń, mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom związanym z oświadczeniami, w tym identyfikacje przypadków, w których oświadczenia składane są dla pozoru i nie powinny być rejestrowane. Zatem z powodu wysokiego ryzyka nadużyć każda sprawa będzie badana indywidualnie, co może dodatkowo wydłużyć postępowanie.

Jednocześnie informuję, iż obowiązuje nowy wzór Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi(…). M.in. zmianie uległ sposób określania miejsca wykonywania pracy, który w świetle obowiązujących przepisów musi być konkretnie doprecyzowany. W przypadku, gdy powierzającym wykonanie pracy jest agencja pracy tymczasowej, w miejscu wykonywania pracy należy podać siedzibę pracodawcy użytkownika lub miejsca, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.

Ponadto w przypadku wystąpienia jaskrawego ryzyka wywołania negatywnych konsekwencji na lokalnym rynku pracy, np. poprzez rejestrację oświadczeń, w zawodach w których zarejestrowana jest duża liczba bezrobotnych lub za wynagrodzeniem znacznie poniżej stawek obowiązujących dotychczas na rynku, urząd będzie mógł odmówić zarejestrowania oświadczenia. Dodatkowo pracownik PUP przy okazji rejestracji Oświadczenia może przedstawić pracodawcy kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:28:34)
Zredagowana przez: Anna Kowol (2016-08-17 09:30:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/zatrudnianie-obywateli-republiki-bialorusi-gruzji-moldowy-federacji-rosyjskiej-i-ukrainy/136