Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

ZASADY I TERMINY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ

 

Zasiłki dla bezrobotnych są wypłacane na podstawie wydanej decyzji Prezydenta Miasta Opola w terminach do 14-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Warunkiem wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest przedłożenie w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia za każdy miesiąc kalendarzowy, za który przysługuje dodatek.

 

W przypadku przedłożenia zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w późniejszym terminie, wypłata dodatku aktywizacyjnego następuje w terminie 14 dni, od dnia przedłożenia w/wymienionego zaświadczenia.

 

Warunkiem wypłaty stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego jest przedłożenie listy obecności we wskazanym przez PUP terminie.

 

UWAGA !

 

Świadczenia za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:56:01)
Zredagowana przez: Jarek Wójcik (2018-01-15 11:06:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/zasady-i-terminarz-wyplacania-swiadczen/89