Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców

 

I. Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce

 

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

 

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. O zezwolenie na pracę (typ A, B, C, D i E) występuje pracodawca do właściwego wojewody lub w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski do wojewody właściwego ze względu na pobyt cudzoziemca. O zezwolenie na pracę sezonową (typ S), wprowadzone od 1 stycznia 2018 r., występuje pracodawca do właściwego starosty (powiatowego urzędu pracy). Więcej szczegółów nt. zezwolenia na pracę sezonową znajdziesz tutaj.

 

Aby cudzoziemiec mógł wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy.

 

Więcej informacji dot. zatrudniania cudzoziemców w Polsce znajdziesz tutaj.

 

Zezwolenia na pracę

 

Informacje na temat:

  • Jak uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca?
  • Jakie są typy zezwoleń (A, B, C, D, E, S) i czym się różnią?
  • Co to jest informacja starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych?
  • Jak przedłużyć zezwolenie?
  • Ile wynoszą opłaty za wydanie zezwolenia na pracę?

znajdziesz tutaj

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:17:12)
Zredagowana przez: Tomasz Kwiatek (2018-12-03 13:30:46)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/typy-zezwolen-na-prace-cudzoziemcow/129