Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA

TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że po dokonaniu w terminie od 1 do 14 czerwca br. przez członków Komisji Oceny Wniosków o dotację, oceny merytorycznej 94 Wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez uczestników projektu TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA konieczne jest dokonanie ponownej oceny, przez trzeciego oceniającego, 6 wniosków z powodu rozbieżności w ocenie przekraczającej co najmniej 20 punktów lub nie przyznania przez oceniających w poszczególnych czterech głównych kryteriach oceny co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.

Dodatkowa ocena zakończona zostanie w terminie do 21 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym ostateczna informacja o wynikach oceny oraz Podstawowa lista rankingowa zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu – około 10 – 15 lipca 2017 r.

 

Strona dodana przez: Izabela Bocheńska (2017-01-12 15:42:24)
Zredagowana przez: Izabela Bocheńska (2017-06-19 15:59:58)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Arkusz kalkulacyjny Wnioski o przyznanie dotacji zakwalifikowane do oceny merytorycznej (.xlsx 13.3kB) 2017-05-24 13.3kB Plik: Wnioski o przyznanie dotacji zakwalifikowane do oceny merytorycznej.xlsx (13.3kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Ostateczna lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA (.xlsx 14.8kB) 2017-04-04 14.8kB Plik: Ostateczna  lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA.xlsx (14.8kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Rezerwowa lista rankingowa uczestników projektu TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA (.xlsx 11.92kB) 2017-04-11 11.92kB Plik: Rezerwowa lista rankingowa uczestników projektu  TWÓJ BIZNES - TWOJA PRACA.xlsx (11.92kB)POBIERZ
Dokument REGULAMIN REKRUTACJI (.doc 200.5kB) 2017-01-25 200.5kB Plik: REGULAMIN REKRUTACJI.doc (200.5kB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY (.doc 1.96MB) 2017-01-16 1.96MB Plik: Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY.doc (1.96MB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 2 Oswiadczenie kwalifikowalności kandydata (.doc 1.88MB) 2017-01-16 1.88MB Plik: Załącznik nr 2 Oswiadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (1.88MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 3 Karta oceny  formalnej formularza rekrutacyjnego.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 Oswiadczenie kwalifikowoalności uczestnika projektu (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 5  Oswiadczenie kwalifikowoalności uczestnika projektu.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha przeliczeniowych (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha przeliczeniowych.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO (.doc 491kB) 2017-01-16 491kB Plik: REGULAMIN  PRZYZNAWANIA DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO.doc (491kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie dotacji (.docx 1.84MB) 2017-04-26 1.84MB Plik: Załącznik nr 1 Wniosek   o przyznanie dotacji.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 2 Biznesplan (.docx 1.87MB) 2017-01-13 1.87MB Plik: Załącznik nr 2 Biznesplan.docx (1.87MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków (.docx 1.86MB) 2017-01-13 1.86MB Plik: Załącznik nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków.docx (1.86MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 6 Karta oceny merytorycznej.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 7 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 7 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 9 Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 9 Oswiadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx (1.84MB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.xlsx 80.57kB) 2017-01-13 80.57kB Plik: Załącznik nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (80.57kB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 11 Umowa na otrzymanie dotacji (.docx 1.86MB) 2017-01-13 1.86MB Plik: Załącznik nr 11 Umowa na otrzymanie dotacji.docx (1.86MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 12 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 12 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 13 Oświadczenie uczestnika projektu, poręczyciela o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 13 Oświadczenie uczestnika projektu, poręczyciela o nieposiadaniu długów objętych  tytułami egzekucyjnymi.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 14 Oświadczenie poręczyciela u udzieleniu poręczenia jednemu uczestnikowi projektu (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 14 Oświadczenie poręczyciela u udzieleniu poręczenia jednemu uczestnikowi projektu.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów poręczyciela (.doc 40kB) 2017-01-13 40kB Plik: Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów poręczyciela.doc (40kB)POBIERZ
Dokument docx ZaŁącznik nr 16 Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie dotacji (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: ZaŁącznik nr 16 Oświadczenie zgody małżonka Uczestnika projektu na zawarcie Umowy na otrzymanie dotacji.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx ZaŁącznik nr 17 Oświadczenia zgody małżonka na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: ZaŁącznik nr 17 Oświadczenia zgody małżonka na udzielenie przez małżonka poręczenia wekslowego.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 18 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżenskim (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 18 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżenskim.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 19 Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 19 Zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 20 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 20 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 21 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 21 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 22 Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, . . . (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 22  Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, . . ..docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 23 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (.docx 1.85MB) 2017-01-13 1.85MB Plik: Załącznik nr 23 Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (1.85MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 24 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 24 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (1.84MB)POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 25 Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego (.docx 1.84MB) 2017-01-13 1.84MB Plik: Załącznik nr 25 Aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (1.84MB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/twoj-biznes-twoja-praca/294