Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne

 

Pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną, może zostać przyznane świadczenie aktywizacyjne.

 

Świadczenie takie przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego, albo
  • Ø 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

 

Po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy (w przypadku świadczenia przez 12miesięcy) lub przez okres 9 miesięcy (przypadku świadczenia przez 18 miesięcy).

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia lub nie wywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia po jego ustaniu Pracodawca obowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz
z odsetkami ustawowymi.

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 KP lub wygaśnięcia stosunku pracy, urząd na zwolnione stanowisko pracy kieruje innego bezrobotnego.

 

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku otrzymania przez Pracodawcę prawa do pożyczki z FP na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

 

Do zatrudnienia w ramach świadczenia aktywizacyjnego urząd może skierować osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Opolu objęte I i II profilem pomocy.

 

Świadczenie aktywizacyjne stanowi pomoc de minimis, jest udzielane zgodnie z warunkami jej dopuszczalności.

 

 

Strona dodana przez: Karina Wolska (2014-10-01 13:56:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/swiadczenie-aktywizacyjne/267