Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja kosztów poniesionych na skladki na ubezpieczenia społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia

Starosta może, na podstawie zawartej umowy z pracodawcą, refyndować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych  do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyzszej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy z pracodawcą za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiazany jest do dalszego zatrudnienia skierowanych bezrobotnych przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym w trakcie przysługiwania refundacji lub nie wywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji, pracodawca ma obowiązek zwrocić wszystkie otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od całości kwoty otrzymanych środkow od dnia wypłaty pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja:

  • gdy zatrudniony bezrobotny sam rozwiąże umowę o pracę,
  • gdy umowa zostanie rozwiązana na podstawie art. 52 Kodeksu pracy,
  • gdy nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy, a pracodawca zatrudni na zwolnione miejsce pracy kolejną skierowaną osobę bezrobotną.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji oraz przez co najmniej 3 miesiace, po upływie okresu refundacji, pracodawca zwraca 50 % łącznej kwoty otrzymanych środkow wraz z odsetkami ustawowymi.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Strona dodana przez: Karina Wolska (2014-09-19 10:08:28)
Zredagowana przez: Karina Wolska (2014-10-01 13:59:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/refundacja-kosztow-poniesionych-na-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-dla-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia/262