Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Bezrobotnemu samotnie wychowującemu dziecko, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny:

  • podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie
  • osiąga z tego tytułu m-cznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja przysługuje na okres do 6 m-cy, a osobom skierowanym na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie – na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Na takich samych zasadach starosta może zrefundować bezrobotnemu koszty opieki nad osobą zależną

 

 

Podstawa prawna:

- art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.);

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:02)
Zredagowana przez: Gabriela Walecko (2019-01-28 11:15:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zale%C5%BCna/82