Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane

Realizowane

UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU

Dotyczy kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w okresie od 12 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. Izba Rzemieślnicza w Opolu nie przekazała do PUP w Opolu ani jednej teczki z rozliczeniem dotacji złożonym przez Uczestników projektu w celu przeprowadzenia kontroli.

W związku z powyższym, wszelkie informacje przekazywane przez pracowników Izby Rzemieślniczej w Opolu, że teczki były i są przekazywane na bieżąco są niezgodne z prawdą.

Ponadto dokumenty, szczególnie rozliczenia dotacji składane przez Uczestników projektu, przekazywane przez IRz w Opolu do PUP w Opolu, są w większości niekompletne lub niezgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym i zwracane przez PUP w Opolu do Izby Rzemieślniczej w Opolu w celu wyjaśnienia stwierdzonych przez urząd nieprawidłowości.

PUP w Opolu oświadcza, że kontrole przeprowadzane są tylko u tych Uczestników projektu, którzy złożyli prawidłowo wypełnione rozliczenie dotacji wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami, w szczególności dotyczącymi zakupu używanego sprzętu.

 

Dotyczy podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu uprzejmie prosi o dostarczanie do Izby Rzemieślniczej w Opolu dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Przypominamy, że umowa ta musi zostać podpisana nie później niż 21 dni roboczych od daty odebrania pisma wysłanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu powiadamiającego Uczestników projektu o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Bardzo prosimy nie czekać, aż pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu skontaktują się z Państwem, bo może zostać nie zachowany powyższy termin.

Pismem z 10.01.2018 r., złożonym w IRz w Opolu 11.01.2018 r. PUP w Opolu zobowiązał Izbę Rzemieślniczą w Opolu do poinformowania go o tym, kiedy Uczestnicy projektu, którym przyznane zostało podstawowe wsparcie pomostowe odebrali pismo informujące ich o przyznaniu wsparcia oraz na kiedy został ustalony lub jest planowany termin podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Jeżeli będą mieli Państwo problem z ustaleniem terminu podpisania umowy lub jeżeli pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu nie będą chcieli ustalić z Państwem tego terminu przed upływem 21 dni od daty odebrania informacji o przyznaniu wsparcia proszę niezwłocznie powiadomić o tym fakcie PUP w Opolu.

Opole, 12.01.2018 r.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:01:58)
Zredagowana przez: Izabela Bocheńska (2018-01-12 09:53:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/realizowane/187