Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych

Prawa bezrobotnych

Bezrobotny ma prawo do:

  • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie posiada miejsca zameldowania, w powiatowym urzędzie pracy, na którego terenie działania przebywa.
  • korzystania z usług rynku pracy tj.: pośrednictwa pracy, szkoleń, doradztwa zawodowego informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz innych form pomocy wynikających z ustawy
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku aktywizacyjnego i innych świadczeń określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, pod warunkiem spełnienia ustawowych warunków do przyznania tych świadczeń
  • otrzymywania zaświadczeń o danych dotyczących rejestracji w powiatowym urzędzie pracy i wysokości pobieranych świadczeń
  • otrzymywania informacji o uprawnieniach i obowiązkach osoby bezrobotnej o przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-04 11:13:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60