Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy, planowaniu rozwoju kariery zawodowej, przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:  

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

 oraz pomocy pracodawcom:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

W ramach poradnictwa zawodowego ponadto inicjowane, organizowane i prowadzone są szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)


 

Poradnictwo zawodowe skierowane jest do osób, które chcą:

 • określić aktualne możliwości zawodowe,
 • dokonać bilansu potencjału zawodowego,
 • zaplanować ścieżkę kariery zawodowej,
 • opracować indywidualny plan działania,
 • zaplanować dalszy rozwój zawodowy,
 • udoskonalić umiejętności poszukiwania pracy.

 

Poradnictwo zawodowe kieruje się zasadami:

 1. dostępności usług dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz dla pracodawców i ich pracowników;
 2. dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 3. równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz inne okoliczności;
 4. swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 5. bezpłatności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 6. poufności i ochrony danych osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego.

 

Formy świadczenia poradnictwa zawodowego: 

Indywidualne, które polega na indywidualnych spotkaniach klienta z doradcą zawodowym, w celu rozwiązania problemu zawodowego,

Grupowe, które jest spotkaniem doradcy z osobami bezrobotnymi mającymi podobny problem zawodowy, 

Informację zawodową, która polega na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 

Istnieje możliwość udostępnienia osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym, zasobów informacji zawodowych, wspomagających proces podejmowania decyzji zawodowej oraz umożliwiających dokładniejszą orientację w świecie pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Ewa Parcej (2017-08-30 09:25:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/67