Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010

POD PRĄD - rezerwa MPiPS 2010

31 grudnia 2010 r. zakończono realizacje programu

"POD PRĄD"

realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na terenach,których miały miejsce klęski żywiołowe.

 

Celem programubyło zwiększenie zatrudnienia i obniżenie wskaźników procentowych udziału osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych poprzez aktywizacjęzawodową. Ponadto program zakładał realizację poniższych celów szczegółowych:

 • wyposażenia bezrobotnych w nowe umiejętności i kwalifikacje,
 • nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy,
 • utworzenia nowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych,
 • zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych,
 • reintegracji zawodowej i społecznej bezrobotnych,
 • nabycia umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy i planowania kariery zawodowej.

 

Wartość programu: 2 142 200,00 zł.

 

Okres realizacji: od 15. czerwca 2010 r. do 31. grudnia 2010 r.

 

Działania: Programem zostało objętych 872 osoby bezrobotne, w tym z poszczególnych form wsparcia skorzystało:

 

 • Roboty publiczne108 osób zostało skierowanych do pracy w ramach robót publicznych – na ten cel wydano 609 935,95 zł

 

 • Prace społecznie użyteczne577 osób zostało skierowanych do odbywania prac społecznie użytecznych – na ten cel wydano 91 943,58 zł.

 

 • Staże 134 osoby skorzystały z propozycji odbywania stażu u pracodawcy – na ten cel wydano 489 267,49 zł.

 

 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu w ramach programu podjęło własną działalność gospodarczą – na ten cel wydano 471 592,66 zł.

 

 • Refundacja doposażenia stanowiska pracy – utworzono 25nowych stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych – na ten cel wydano 447 152,47 zł.

 

 • Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy lub na staż 73 osoby skorzystały ze zwrotów kosztów dojazdu – na ten cel wydano 32307,85 zł.

 

 • Klub Pracy – 70 osób skorzystało z usług doradców zawodowych w ramach Klubu Pracy

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 872 osoby uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a także zostało objętych Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w programie 166 osób podjęło zatrudnienie (tj. 19,04% efektywności zatrudnieniowej)

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:58:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/pod-prad-rezerwa-mpips-2010/226