Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

 

Pracodawca, który zamierza utworzyć stanowisko pracy na okres co najmniej 12 miesięcy dla bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy może uzyskać pożyczkę na sfinansowanie kosztów tego stanowiska.

O udzielenie pożyczki może ubiegać się:

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą
  • Producent rolny, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
    (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • Żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielona na podstawie umowy, na wniosek podmiotu po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona dodana przez: Karina Wolska (2014-09-19 09:06:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/po%C5%BCyczki-na-utworzenie-stanowiska-pracy/260