Klawisze dostępu

Opłaty

Opłaty za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy i wniosków o wydanie zezwoleń sezonowych

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zobowiązany jest do wniesienia opłaty w kwocie 30 zł, bez względu na procedurę na konto PUP w Opolu.

Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ul. Hubala 21, 45-266 Opole

Nazwa banku: Bank Millenium

Nr Konta: 02 1160 2202 0000 0002 1772 4155

Tytułem: Nazwa pracodawcy za oświadczenie: imię i nazwisko cudzoziemca;

                                                    za sezonówkę:  imię i nazwisko cudzoziemca

Kwota: 30 zł / za każdego cudzoziemca

Uwaga!

Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w związku z każdym wnioskiem. W tytule każdego przelewu pracodawca powinien podać imie i nazwisko cudzoziemca. Wpłat można dokonać również łącznie w związku z wieloma wnioskami, podając imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców maksymalnie tyle ile pole tytułem w przelewie umożliwi. Proszę zwrócić uwagę na pisownię imienia i nazwiska, żeby była zgodna z dokumentem zgłoszonym do PUP Opole. Potwierdzenia bankowe wydrukowane należy dołączyć do wniosku!

 

Wysokość opłat uiszczanych przez pracodawcę w związku ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę:

 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
 2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.
 3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:
  1. rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje posiadane przez cudzoziemca oraz ich zależność od podaży i popytu na rynku pracy lub
  2. umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia, lub
  3. okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub
  4. liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosków o przedłużenie zezwolenia na pracę składanych przez pracodawcę.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:18:20)
Zredagowana przez: Tomasz Kwiatek (2018-01-05 12:12:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/oplaty/133