Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ochrona Danych Osobowych » Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu stosuje monitoring wizyjny wnętrza oraz najbliższego otoczenia budynku, w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa technologicznego, rejestrowanie zachowań osób przebywających na obszarze należącym do administratora danych).

Prowadzenie monitoringu wizyjnego oznacza zapis na nośnikach danych obrazu kamer rozmieszczonych w budynku oraz w jego najbliższym otoczeniu. O istnieniu monitoringu informują stosowne tablice informacyjne znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Kamery rejestrują wizerunek każdej osoby, która wchodzi na teren budynku, bądź też znajduje się w jego bezpośrednim otoczeniu.

Administratorem danych, przetwarzanych w niniejszym zbiorze danych osobowych z monitoringu wizyjnego, jest Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, 45-266 Opole, ul. mjr Hubala 21. W celu koordynacji wszystkich aspektów, związanych z ochroną danych, został powołany Inspektor Ochrony Danych (Pan Wojciech Walbrecht), z którym można się skontaktować pisemnie (pod adresem urzędu), osobiście (w siedzibie urzędu), telefonicznie (tel. 77 44 22 955) lub poprzez pocztę email w.walbrecht@pup.opole.pl, by w razie potrzeby uzyskać informacje w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a więc także z m.in. monitoringiem wizyjnym.

Dane z zapisu kamer nie są przeglądane, udostępniane, ani też przetwarzane w jakikolwiek inny sposób (poza zapisem danych), o ile nie zaistnieją ku temu stosowne prawne przesłanki (wystąpienia incydentu bądź zagrożenia) i wówczas mogą być przekazane prokuraturze, policji lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania zapisu obrazu z kamer obejmuje 30 dni kalendarzowych, chyba że zaistnieją przesłanki do przedłużenia okresu ich przechowywania.

Wobec specyfiki zbioru danych osobowych w postaci zapisu kamer z monitoringu wizyjnego, osoba która znajdzie się w (lub w bezpośrednim otoczeniu) budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, musi zdawać sobie sprawę z faktu rejestracji jej wizerunku na powyższe potrzeby (bezpieczeństwo pracowników, osób postronnych, technologii, etc.) a co za tym idzie, nie przewiduje się możliwości zastosowania przepisów ewentualnego „poprawiania”, dobrowolności albo obowiązku „podania” danych wizerunku, rozumianych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanych potocznie RODO.

Strona dodana przez: Wojciech Walbrecht (2019-02-13 08:13:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/monitoring-wizyjny/317