Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES

 

Swobodny przepływ pracowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

 

Zgodnie z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który wszedł w życie w 2009 r. w ramach Traktatu z Lizbony (oficj. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący), każdy obywatel Unii Europejskiej (UE) ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem warunków ustanowionych prawem UE. Swoboda przemieszczania się w UE należy do podstawowych praw obywateli UE i jest przez nich bardzo wysoko ceniona.

 

Zgodnie z art. 45 TFUE swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw UE w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących.

Przepisy o swobodnym przepływie pracowników uprawniają do:

 • poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim,
 • podejmowania pracy w innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę,
 • zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę,
 • pozostania w innym państwie członkowskim nawet po zakończeniu stosunku pracy, o ile spełnione są warunki określone prawem UE,
 • traktowania na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych.

 

Obecnie osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Wsparcie polskich pracodawców w poszukiwaniu pracowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii przez sieci EURES

 

W celu wspierania mobilności pracowników na terenie państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii Komisja Europejska powołała sieć Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES, która świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Sieć EURES wspomagając mobilność na unijnym rynku pracy, ułatwia znalezienie pracowników oraz podejmuje prace nad usuwaniem barier i problemów w swobodnym przepływie pracowników pomiędzy krajami członkowskimi UE/EOG oraz Szwajacarii.

Rekrutacja pracowników z zagranicy przyczynia się do większej konkurencyjności przedsiębiorstw na światowym rynku, pozwala zdobyć pracowników o trudno dostępnych kwalifikacjach i umiejętnościach, czy też pracowników sezonowych.

 • ogłoszenie oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu ,
 • ogłoszenie oferty pracy w wybranym kraju EOG,
 • prowadzenie rekrutacji pracowników z wybranego kraju EOG,
 • informacje o międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES za granicą,
 • dostęp do bezpłatnej bazy CV zarejestrowanych na portalu osób poszukujących pracy http://ec.europa.eu/ kontaktować się z poszukującymi pracy,
 • funkcję "MÓJ EURES" umożliwiającą dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb pracodawcy,
 • dostęp do bazy danych zawierającej informacje na temat sytuacji na krajowych i regionalnych rynkach pracy w krajach EOG, informacji nt. niedoborów i nadwyżek siły roboczej w krajach EOG.

UWAGA!

 

Zgodnie z zasadą swobodnego przepływu pracowników, wszyscy obywatele państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG-Unia Europejska oraz Norwegia,Islandia i Szwajcaria) mają prawo do swobodnego podejmowania pracy na terenie EOG.

 

Polska , po 2,5 letnim okresie stosowania ograniczeń w stosunku do obywateli niektórych państw EOG zadecydowała, z dniem 17 stycznia 2007r., o pełnym otwarciu polskiego rynku pracy i -tym samym- o pełnym stosowaniu zasady swobody przepływu pracowników.

 

Oznacza to, że możecie Państwo rekrutować pracowników ze wszystkich państw EOG ( tj.Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) bez konieczności uzyskiwania dla nich zezwoleń na pracę.

W Polsce doradcy EURES działają przy Wojewódzkich Urzędach Pracy. Doradców wspierają pośrednicy pracy znajdujący się w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:15:39)
Zredagowana przez: Tomasz Kwiatek (2018-01-05 11:50:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-z-ue-i-eog/127