Klawisze dostępu

Indywidualne porady zawodowe

Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego, który dotyczyć może :

 

  • wyboru lub zmiany zawodu,
  • uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia,
  • planowania rozwoju zawodowego,
  • wyboru miejsca pracy,
  • wyboru formy pomocy określonej w ustawie.

 

Porada indywidualna prowadzona jest w formie rozmowy doradczej, w ramach której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania.

 

Kto może korzystać ?

Z usługi indywidualnej porady zawodowej może korzystać każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy.

 

Co należy zrobić, aby spotkać się z doradcą zawodowym

Termin indywidualnej porady zawodowej należy ustalić z doradcą zawodowym - bezpośrednio (tel. 77 44-22-938) lub poprzez pośrednika pracy/doradcę klienta indywidulanego, który wyda skierowanie na indywidualną poradę. 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 16:25:25)
Zredagowana przez: Ewa Parcej (2015-09-09 12:06:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/indywidualne-porady-zawodowe/234