Klawisze dostępu

Indywidualna informacja zawodowa

Indywidualna informacja zawodowa polega na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym osoby zgłaszającej potrzebę pomocy lub samodzielnym korzystaniu z zasobów informacji o: 

 • zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach,
 • rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności,
 • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy,
 • szkołach i instytucjach szkoleniowych,
 • stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania,
 • metodach i sposobach poszukiwania pracy,
 • sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • wzorach dokumentów aplikacyjnych,
 • stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy,
 • warunkach świadczenia pracy,
 • warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów,
 • instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej,
 • projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

Zasoby informacji udostępniane są w formie drukowanej, audiowizualnej lub w formie dokumentów elektronicznych na stronie internetowej http://ftp.wup.opole.pl/ciz/izawodowa/

 

Kto może korzystać

Z usługi indywidualnej informacji zawodowej może korzystać każda osoba - po uprzednim ustaleniu terminu z doradcą zawodowym pod nr telefonu 77 44 22 938.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 16:30:08)
Zredagowana przez: Ewa Parcej (2017-09-01 08:37:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/indywidualna-informacja-zawodowa/236