Klawisze dostępu

Grupowe porady zawodowe

Grupowa porada zawodowa polega na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym grupy osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych dotyczących:

  • wyboru lub zmiany zawodu,
  • uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia,
  • planowania rozwoju zawodowego,
  • umiejętności poszukiwania pracy.

 

Grupowa porada zawodowa realizowana jest w formie kilkudniowych tematycznych zajęć warsztatowych prowadzonych metodami aktywnymi.

 

Kto może korzystać ?

Z usługi grupowej porady zawodowej może korzystać każda osoba zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy.

 

Co należy zrobić, aby wziąć udział w grupowej poradzie zawodowej ?

Chęć skorzystania z grupowej porady zawodowej należy zgłosić u pośrednika pracy/doradcy klienta indywidualnego lub doradcy zawodowego.

Terminy zajęć podane są w Harmonogramie zajęć grupowych, umieszczonym w zakładce Formy aktywizacji.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 16:26:41)
Zredagowana przez: Ewa Parcej (2015-09-09 12:07:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/grupowe-porady-zawodowe/235