Klawisze dostępu

Grupowa informacja zawodowa

Grupowa informacja zawodowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji o: 

  • zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach,
  • rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności,
  • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy,
  • stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy,
  • warunkach świadczenia pracy,
  • warunkach podejmowania działalności gospodarczej,
  • instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej,
  • projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

Kto może korzystać ?

Z zajęć grupowej informacji zawodowej może korzystać każda osoba zarejestrowana lub nie zarejestrowana w urzędzie pracy po uprzednim zgłoszeniu udziału u doradcy zawodowego wskazanego w Harmonogramie zajęć grupowych (zakładka: Formy aktywizacji) lub skierowana przez pośrednika pracy/doradcę klienta indywidualnego.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 16:32:22)
Zredagowana przez: Ewa Parcej (2015-09-09 12:07:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/grupowa-informacja-zawodowa/237