Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu

Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa może być zarejestrowana jako poszukująca pracy tylko w jednym, właściwym powiatowym urzędzie pracy.

 

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL, ( osoba, która nie posiada żadnego zameldowania powinna mieć w dowodzie osobistym w miejscu adresu adnotacje brak, lub decyzję o wymeldowaniu z meldunku stałego ), w przypadku cudzoziemców kartę stałego lub czasowego pobytu, w przypadku podwójnego obywatelstwa dwa dokumenty tożsamości

 

  • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły;

 

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończonych kursach

 

  • wszystkie świadectwa pracy ( świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy ) oraz książeczka wojskowa w przypadku osób, które odbywały służbę wojskową;

 

  • w przypadku braku świadectw pracy – zaświadczenie o okresie zatrudnienia z informacją o wymiarze czasu pracy, urlopie bezpłatnym i wychowawczym;

 

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności );

 

  • Formularz U2

 

PODSTAWA PRAWNA : § 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299 )

 

Rejestracji można dokonać w stanowiskach od 1 do 6 :

 

Stanowisko 1 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet

Stanowisko 2 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty przez Internet, oraz rejestracja osób niesłyszących

Stanowiska od 3 do 6 po wcześniejszym pobraniu numerka z maszyny

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:39:51)
Zredagowana przez: Iwona Kowalczyk (2015-03-25 08:26:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-rejestracji-osob-poszukujacych-pracy-z-prawem-do-transferu/58