Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010

CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA - rezerwa MPiPS 2010

31 grudnia 2010 r. zakończono realizacje programu

"CZTERDZIESTKA DZIEWIĄTKA"

realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach innych programów na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy

 

Celem programubyło zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i obniżenie wskaźników procentowego udziału osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych poprzez aktywizacjęzawodową.

Ponadto program zakładał realizację poniższych celów szczegółowych:

 • nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy,
 • wyposażenie bezrobotnych w nowe umiejętności i kwalifikacje,
 • podniesienie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych,
 • uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji,
 • utworzenie nowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych,
 • zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na lokalnym rynku pracy,
 • nabycia umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy i planowania kariery zawodowej,
 • promowanie małej i średniej przedsiębiorczości na terenie gmin powiatu opolskiego.

 

Wartość programu: 2 160 000,00 zł

 

Okres realizacji: 01. września 2010 r. do 31. grudnia 2010 r.

 

Działania: Wsparciem w ramach programu były objęte osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów, jedankże ze szczególnym uwzględnieniem: osób młodych do 25 roku życia, osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bez kwalifikacji zawodowych lub bez doświadczenia zwodowego lub bez wykształcenia średniego.

Programem zostało objętych 601 osób bezrobotnych, w tym z poszczególnych form wsparcia skorzystało:

 

 • Prace interwencyjne6 osób zostało skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych – na ten cel wydano 3 296,04 zł.

 

 • Staże317 osób skorzystało z propozycji odbywania stażu u pracodawcy – na ten cel wydano 607 941,07 zł.

 

 • Szkolenia184 osoby skorzystały z propozycji szkoleń zawodowych – na ten cel wydano 440 694,26 zł.

 

 • Studia podyplomowe35 osób skorzystało z dofinansowania do studiów podyplomowych – na ten cel wydano 58 466,28 zł.

 

 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 49 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu w ramach programu podjęło własną działalność gospodarczą – na ten cel wydano 857 856,43 zł.

 

 • Refundacja doposażenia stanowiska pracy – utworzono 12 nowych stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych – na ten cel wydano 175 501,00 zł.

 

 • Zwrot kosztów dojazdu do pracy lub na staż – 48 osób skorzystało ze zwrotów kosztów dojazdu – na ten cel wydano 12 904,92 zł.

 

 • Badania lekarskie110 osób zostało skierowanych na badania lekarskie – na ten cel wydano 3 340,00 zł

 

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 50 osób skorzystało z warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.

 

2 osoby skorzystały z dwóch form wsparcia – doposażenia stanowiska pracy i prac interwencyjnych.

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 601 osób uzyskało także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a także zostały objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w programie 342 osoby podjęły zatrudnienie (tj. 56,91% efektywności zatrudnieniowej)

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:58:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/czterdziestka-dziewiatka-rezerwa-mpips-2010/227