Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010

CZAS NA HOSSĘ - rezerwa MPiPS 2010

31 grudnia 2010 r. zakończono realizacje programu "CZAS NA HOSSĘ"

realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznejw ramach programu aktywizacji na rzecz osób bezrobotnych, zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu gospodarczego

 

Celem programubyło podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne, które utraciły pracę w związku z trudną sytuacją ekonomiczną, bądź powróciły z zagranicy poprzez aktywizacjęzawodową 120 osób.

Ponadto program zakładał realizację poniższych celów szczegółowych:

 • nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy,
 • wyposażenie bezrobotnych w nowe umiejętności i kwalifikacje,
 • uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji,
 • utworzenie nowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych,
 • zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na lokalnym rynku pracy,
 • nabycia umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy.

 

Wartość programu: 1 088 200,00 zł

 

Okres realizacji: 15. sierpnia 2010 r. do 31. grudnia 2010 r.

 

Działania: Programem zostało objętych 163 osoby bezrobotne, w tym z poszczególnych form wsparcia skorzystało:

 

 • Prace interwencyjne2 osoby zostały skierowane do pracy w ramach prac interwencyjnych – na ten cel wydano 1 526,80 zł.

 

 • Staże75 osób skorzystało z propozycji odbywania stażu u pracodawcy – na ten cel wydano 178 290,25 zł.

 

 • Szkolenia39 osób skorzystało z propozycji szkoleń zawodowych – na ten cel wydano 86 635,85 zł.

 

 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 33 osoby przy wsparciu finansowym naszego urzędu w ramach programu podjęło własną działalność gospodarczą – na ten cel wydano 578 951,80 zł.

 

 • Refundacja doposażenia stanowiska pracy – utworzono 14 nowych stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych – na ten cel wydano 236 039,88 zł.

 

 • Zwrot kosztów dojazdu do pracy lub na staż 20 osób skorzystało ze zwrotów kosztów dojazdu – na ten cel wydano 6 755,42 zł.

 

 

 • Indywidualne porady i warsztaty z doradcą zawodowym – 25 osób skorzystało z indywidualnych porad i warsztatów.

 

2 osoby skorzystały z dwóch form wsparcia – doposażenia stanowiska pracy i prac interwencyjnych.

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 163 osoby zostały objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w programie 104 osoby podjęły zatrudnienie (tj. 63,8% efektywności zatrudnieniowej)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:59:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/czas-na-hosse-rezerwa-mpips-2010/228