Klawisze dostępu

Bon szkoleniowy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 02.01.2019 r. wznawia się nabór :

- wniosków na szkolenie wskazane przez bezrobotnego;

- wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Na szkolenia kierowane będą osoby bezrobotne, posiadające gwarancję zatrudnienia po odbytym szkoleniu od konkretnego pracodawcy, poszukującego pracownika o określonych kwalifikacjach, uzupełnionych o uprawnienia lub umiejętności nabyte w trakcie szkolenia finansowanego przez PUP w Opolu ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z Uchwałą nr 14/2018 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opolu z dnia 11.12.2018 r. w sprawie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na 2019 rok pouwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz wstępnych zapowiedzi dotyczących wysokości środków Funduszu Pracy na rok 2019 i ich podziału ze względu na rodzaj i przeznaczenia szkolenia dla osób bezrobotnych zarówno te wskazanego przez bezrobotnego jak i te w ramach bonu szkoleniowego, finansowane będą, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu skierowania na szkolenie wskazane przez bezrobotnego lub w dniu przyznania bezrobotnemu poniżej 30 roku życia bonu szkoleniowego.

Przeciętne wynagrodzenie obowiązujące do 28.02.2019 roku wynosi 4 580,20 zł.

 

Kto może otrzymać bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy , która:

- nie ukończyła 30 roku życia,

- został dla niej określony II profil pomocy, lub w uzasadnionych przypadkach profil I,

- złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,

- uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

 

Jaka jest wysokość przyznanego bonu?

W ramach bonu szkoleniowego urząd może sfinansować osobie bezrobotnej do 30 roku życia, maksymalnie do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia koszty:

1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3) przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu tj. 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu lub stanowią inny rodzaj kosztów niż wyżej wymienione osoba bezrobotna musi pokryć ze środków własnych.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać bon szkoleniowy?

Jeżeli chcesz otrzymać bon szkoleniowy, powinieneś zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy (do dordcy klienta indywidualnego), i dowiedzieć się o możliwości uzyskania bonu szkoleniowego.

 

UWAGA: osoba bezrobotna uczestnicząca w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego otrzymuje stypendium szkoleniowe.

 

Szczegółowych informacji udzielają

Małgorzata Hochuł i Beata Front, Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu,

ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 5, tel. 77 44 22 940, e-mail: szkolenia@pup.opole.pl

 

Strona dodana przez: Adam Tatoj (2015-02-03 09:55:03)
Zredagowana przez: Katarzyna Hrycaj (2019-01-02 11:51:33)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/bon-szkoleniowy/274