Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ

7.2.1 PO KL 2011-2014 - CZAS NA PRACĘ

31 maja 2014 roku zakończono realizację projektu

„CZAS NA PRACĘ"

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z woj. opolskiego poprzez zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych. Ponadto projekt zakładał realizację poniższych celów szczegółowych:

 • wzrost kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy;
 • nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy i planowania kariery zawodowej;
 • nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych;
 • zdobycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy;
 • uzyskanie stałego zatrudnienia.

 

Wartość projektu: 465 527,56 zł.

 

Okres realizacji: od 01 października 2011 r. do 31 maja 2014 r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 30 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 16 osób po 50-tym roku życia).

 

Działania:

 • 2-dniowe warsztaty psychologiczne (wyjazdowe)28 osób skorzystało;
 • coaching – indywidualne wsparcie psychologa29 osób skorzystało z indywidualnych porad wsparcia psychologicznego – po 4 godziny na każdego uczestnika;
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 29 osób uczestniczyło w warsztatach otrzymując stosowne zaświadczenie;
 • indywidualne poradnictwo zawodowewszystkie 30 osób skorzystało z indywidualnego wsparcia doradczego – po 4 godziny na każdego uczestnika;
 • szkolenia zawodowe - wszystkie 30 osób skierowaliśmy na szkolenia zawodowe, których kierunki szkoleń były zgodne z wypracowanym IPD w trakcie indywidualnych rozmów doradczych, wszystkie 30 osób zakończyło szkolenia zawodowe zgodnie z planem;
 • staże 20 osób skorzystało z propozycji stażu, spośród których 19 osób zakończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 1 osoba go przerwała – niemniej jednak 19 uczestników dzięki wsparciu w ramach projektu podniosło swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu;
 • subsydiowane zatrudnienie 1 osoba podjęła zatrudnienie w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

 

25 osób ukończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa , a 12 osób podjęło pracę (48,0 % efektywności).

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2014-07-03 11:30:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/7-2-1-po-kl-2011-2014-czas-na-prace/256