Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 7.1 RPO 2018 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)”

7.1 RPO 2018 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)”

31 grudnia 2018 roku zakończono realizację projektu

 

pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)”

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 Działanie 7.1 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim przez udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie.

 

Wartość projektu: 5 662 576,65zł.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 813 189,84 zł.

 

Okres realizacji: od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 586 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety (346 osób), osoby z niepełnosprawnościami (23 osoby), osoby po 50 roku życia (102 osoby), osoby długotrwale bezrobotne (180 osób) oraz osoby o niskich kwalifikacjach (345 osób).

 

Działania:

  • staż309 osób skorzystało z propozycji stażu, spośród których 237 osób zakończyło staż zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 72 osoby go przerwały, w tym 52 osoby z powodu podjęcia pracy – wydano na ten cel                     1 835 883,81 zł.
  • szkolenia76 osób skierowaliśmy na szkolenia zawodowe, których kierunki szkoleń były zgodne z wypracowanym Indywidualnym Planem Działania w trakcie indywidualnych rozmów z pracownikami urzędu. Spośród wszystkich uczestników szkoleń, 70 osób zakończyło szkolenia zawodowe zgodnie z planem – wydano na ten cel 333 081,21 zł.
  • środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej112 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej– wydano na ten cel 2 208 463,21 zł.
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy 54 osoby skierowaliśmy na refundowane stanowiska pracy– wydano na ten cel 1 073 644,52 zł.
  • prace interwencyjne 41 osób skierowaliśmy na refundowane stanowiska pracy– wydano na ten cel 168 118,29 zł.

      - 6 osób skorzystało z dwóch form wsparcia.

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 586 osób otrzymało indywidualną usługę poradnictwa zawodowego, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 456 osób podjęło pracę.

 

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2019-02-13 11:45:07)
Zredagowana przez: Tomasz Hrycaj (2019-02-13 11:48:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/7-1-rpo-2018-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(iv)%E2%80%9D/319