Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 7.1 RPO 2017 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)”

7.1 RPO 2017 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)”

 

31 grudnia 2017 roku zakończono realizację projektu

 

pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)”

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 Działanie 7.1 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim przez udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie.

 

Wartość projektu: 5 787 549,13zł.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 919 416,55 zł.

 

Okres realizacji: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 595 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety (352 osób), osoby z niepełnosprawnościami (21 osób), osoby po 50 roku życia (106 osób), osoby długotrwale bezrobotne (180 osób) oraz osoby o niskich kwalifikacjach (332 osoby).

 

Działania:

  • staż338 osób skorzystało z propozycji stażu, spośród których 256 osób zakończyło staż zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 82 osoby go przerwały, w tym 56 osób z powodu podjęcia pracy – wydano na ten cel 2 088 663,36 zł.
  • szkolenia87 osób skierowaliśmy na szkolenia zawodowe, których kierunki szkoleń były zgodne z wypracowanym Indywidualnym Planem Działania w trakcie indywidualnych rozmów z pracownikami urzędu. Spośród wszystkich uczestników szkoleń, 87 osób zakończyło szkolenia zawodowe zgodnie z planem – wydano na ten cel 389 636,54 zł.
  • środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej74 osoby przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej– wydano na ten cel 1 607 423,97 zł.
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy 66 osób skierowaliśmy na refundowane stanowiska pracy – wydano na ten cel 1 478 296,28 zł.
  • prace interwencyjne 32 osoby skierowaliśmy na refundowane stanowiska pracy– wydano na ten cel 142 711,68 zł.

         - 2 osoby skorzystały z dwóch form wsparcia.

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 595 osób otrzymało indywidualną usługę poradnictwa zawodowego, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 434 osoby podjęły pracę.

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2019-02-13 11:41:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/7-1-rpo-2017-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(iii)%E2%80%9D/318