Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)”

7.1 RPO 2016 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)”

31 grudnia 2016 roku zakończono realizację projektu

 

pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)”

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 Działanie 7.1 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim przez udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie.

 

 

Wartość projektu: 4 792 381,76zł.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 073 524,50 zł.

 

Okres realizacji: od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 629 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety (419 osób), osoby z niepełnosprawnościami (27 osób), osoby po 50 roku życia (120 osób), osoby długotrwale bezrobotne (188 osób) oraz osoby o niskich kwalifikacjach (337 osób).

        

Działania:

 

  • staż466 osób skorzystało z propozycji stażu, spośród których 364 osoby zakończyły staż zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 102 osoby go przerwały, w tym 55 osób z powodu podjęcia pracy – niemniej jednak 407 uczestników dzięki wsparciu w ramach projektu nabyło nowe umiejętności uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 2 781 426,11 zł.

 

·      szkolenia80 osób skierowaliśmy na szkolenia zawodowe, których kierunki szkoleń były zgodne z wypracowanym Indywidualnym Planem Działania w trakcie indywidualnych rozmów z pracownikami urzędu. Spośród wszystkich uczestników szkoleń, 78 osób zakończyło szkolenia zawodowe zgodnie z planem, a 2 osoby szkolenie przerwało z powodu podjęcia pracy – wydano na ten cel 368 648,22 zł.

 

·    środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej84 osoby przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej– wydano na ten cel 1 636 311,20 zł.

 

             - 1 osoba skorzystała z dwóch form wsparcia.

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 629 osób otrzymało indywidualną usługę poradnictwa zawodowego, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 429 osób podjęło pracę.

 
 
Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2017-01-25 14:49:04)
Zredagowana przez: Tomasz Hrycaj (2017-01-25 14:50:07)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/7-1-rpo-2016-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(ii)%E2%80%9D/298