Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)”

7.1 RPO 2015 - "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)”

31 grudnia 2015 roku zakończono realizację projektu

pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (I)”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 Działanie 7.1 współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim przez udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie.

 

Wartość projektu: 5 205 900,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 425 015,00 zł.

Okres realizacji: od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 675 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety (369 osób), osoby niepełnosprawne (42 osoby), osoby po 50 roku życia (164 osoby), osoby długotrwale bezrobotne (215 osób) oraz osoby o niskich kwalifikacjach (399 osób).

Działania:

  • staż399 osób skorzystało z propozycji stażu, spośród których 364 osoby zakończyły zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 35 osób go przerwało – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 2 110 080,06 zł.
  • szkolenia134 osoby skierowaliśmy na szkolenia zawodowe. Spośród wszystkich uczestników szkoleń, nikt nie przerwał szkolenia, w związku z czym wszystkie 134 osoby zakończyły zgodnie z planem swój udział w szkoleniach otrzymując stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu – wydano na ten cel 477 209,33 zł.
  • środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej86 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej– wydano na ten cel 1 700 926,68 zł.
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy 40 osób skierowaliśmy do 37 pracodawców na refundowane stanowiska pracy, spośród których wszystkie 40 osób nadal pracuje– wydano na ten cel 810 709,23 zł.
  • prace interwencyjne 18 osób skierowaliśmy do 18 pracodawców na refundowane stanowiska pracy, spośród których wszystkie 18 osób nadal pracuje– wydano na ten cel 103 173,79 zł.

- 2 osoby skorzystały z dwóch form wsparcia.

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 675 osób otrzymało indywidualną usługę poradnictwa zawodowego, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań, dodatkowo 58 osób uzyskało także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 445 osób podjęło pracę (69,3 % efektywności).

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2016-02-02 15:03:40)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/7-1-rpo-2015-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-tym-zwlaszcza-znajdujacych-sie-w-szczegolnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(i)%E2%80%9D/288