Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 6.1.3 PO KL 2014 - Herkules

6.1.3 PO KL 2014 - Herkules

 

31 grudnia 2014 roku zakończono realizację kolejnego (ostatniego) etapu projektu

„HERKULES"

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Ponadto projekt zakładał realizację poniższych celów szczegółowych:

  • podniesienie lub uzyskanie przez osoby bezrobotne nowych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych;
  • zdobycia doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne;
  • nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy i planowania kariery zawodowej przez osoby bezrobotne;
  • uzyskanie stałego miejsca pracy w wyniku samozatrudnienia przez osoby bezrobotne;
  • uzyskanie stałego miejsca pracy w wyniku wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.

 

 

Wartość projektu: 11 350 329,69 zł.

 

Okres realizacji: od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 1 204 osoby bezrobotne, spośród których 477 osób stanowiła młodzież w wieku 18-24 lata, 205 osób po 50-tym roku życia, 364 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, a 69 osoby niepełnosprawne.

 

Działania:

  • staż670 osób skorzystało z propozycji stażu, spośród których 625 osób zakończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 45 osób go przerwało – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 4 176 409,48 zł.
  • szkolenie zawodowe201 osób skierowaliśmy na szkolenia zawodowe. Spośród wszystkich uczestników szkoleń, tylko jedna uczestnika przerwała szkolenie, a reszta uczestników tj. 200 osób zakończyło zgodnie z planem swój udział w szkoleniach otrzymując stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu – wydano na ten cel 686 304,49 zł.
  • środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej214 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej– wydano na ten cel 4 171 729,12 zł.
  • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy – 119 osób skierowaliśmy na refundowane stanowiska pracy, spośród których 112 osób nadal pracuje, a 7 osób zwolniło się z pracy przerywając tym samym swój udział w projekcie – wydano na ten cel 2 313 256,02 zł.

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 1 204 osoby uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 885 osób podjęło pracę (76,9 % efektywności).

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2015-02-05 13:24:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/6-1-3-po-kl-2014-herkules/276