Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 6.1.3 PO KL 2013 - Herkules

6.1.3 PO KL 2013 - Herkules

 

 Człowiek – najlepsza inwestycja

 

31 grudnia 2013 roku zakończono realizację kolejnego etapu projektu

 

„HERKULES"

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Ponadto projekt zakładał realizację poniższych celów szczegółowych:

  • podniesienie lub uzyskanie przez osoby bezrobotne nowych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych;
  • zdobycia doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne;
  • nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy i planowania kariery zawodowej przez osoby bezrobotne;
  • uzyskanie stałego miejsca pracy w wyniku samozatrudnienia przez osoby bezrobotne.

 

Wartość projektu: 6 605 888,50 zł.

 

Okres realizacji: od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 810 osób bezrobotnych, spośród których 190 osób stanowiła młodzież w wieku 18-24 lata, 411 osób po 50-tym roku życia, 320 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, a 51 osoby niepełnosprawne.

 

Działania:

 

  • staż509 osób skorzystało z propozycji stażu, spośród których 479 osób zakończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 30 osób go przerwało – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 3 338 809,26 zł.

 

  • szkolenie zawodowe152 osoby skierowaliśmy na szkolenia zawodowe. Spośród wszystkich uczestników szkoleń, tylko jeden uczestnik przerwał szkolenie, a reszta uczestników tj. 151 osób zakończyło zgodnie z planem swój udział w szkoleniach otrzymując stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu – wydano na ten cel 394 296,02 zł.

 

  • Środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej150 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej– wydano na ten 2 871 906,27 zł.

     

      - 1 osoba skorzystała z dwóch form wsparcia.

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 810 osób uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 415 osób podjęło pracę (53,3 % efektywności).

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2014-02-07 14:22:11)
Zredagowana przez: Tomasz Hrycaj (2014-02-07 14:27:25)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/6-1-3-po-kl-2013-herkules/246