Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 6.1.3 PO KL 2011 - Herkules

6.1.3 PO KL 2011 - Herkules

 

31 grudnia 2011 roku zakończono realizację kolejnego etapu projektu

 

„HERKULES"

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Celem projektu było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Ponadto projekt zakładał realizację poniższych celów szczegółowych:

  • podniesienie lub uzyskanie przez osoby bezrobotne nowych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych;
  • zdobycia doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne;
  • nabycie umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy i planowania kariery zawodowej przez osoby bezrobotne;
  • uzyskanie stałego miejsca pracy w wyniku samo zatrudnienia przez osoby bezrobotne.

 

Wartość projektu: 3 160 065,96 zł.

 

Okres realizacji: od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 609 osób bezrobotnych, spośród których 294 osoby stanowiła młodzież w wieku 18-24 lata, 84 osoby po 50-tym roku życia, 150 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, a 23 osoby niepełnosprawne.

 

Działania:

 

  • staż442 osoby skorzystały z propozycji stażu, spośród których 424 osoby zakończyły zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 18 osób go przerwało – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 2 185 508,40 zł.

 

  • Szkolenie zawodowe150 osób skierowaliśmy na szkolenia zawodowe, z czego 98 osób na 8 różnych szkoleń grupowych, 52 osoby na indywidualne. Spośród wszystkich uczestników szkoleń nikt nie przerwał szkolenia, czyli wszyscy uczestnicy tj. 150 osób zakończyło zgodnie z planem swój udział w szkoleniach otrzymując stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu – wydano na ten cel 262 817,54 zł.

 

  • Środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej43 osoby przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej– wydano na ten 710 948,98 zł.

- 26 osób skorzystało z dwóch form wsparcia.

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 609 osób uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 377 osób podjęło pracę (63,8 % efektywności).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:25:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/6-1-3-po-kl-2011-herkules/199