Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 6.1.3 PO KL 2010 - Herkules

6.1.3 PO KL 2010 - Herkules

 
 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Opolu kontynuował realizację Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt pn. HERKULES realizowany był pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, którego celem było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy.
W 2010 roku w ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 1 576 osób bezrobotnych, spośród których 617 stanowiła młodzież w wieku 18-24 lata, 210 osób po 50-tym roku życia, a 309 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, z czego:
- 707 osób (4 osoby skierowaliśmy dwukrotnie na szkolenia w ramach niniejszego projektu) skierowaliśmy na 55 różnych szkoleń grupowych i 45 indywidualnych.
Spośród wszystkich uczestników szkoleń nikt nie przerwał szkolenia, czyli wszyscy uczestnicy tj. 708 osób zakończyło zgodnie z planem swój udział w szkoleniach otrzymując stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu – wydano na ten cel 1 440 134,63 zł.
- 770 osób skorzystało z propozycji stażu (jedna osoba skierowana była dwukrotnie na staż w ramach niniejszego projektu), z których 712 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, 32 osoby go przerwały, a 26 osób kontynuuje staż w 2011 roku – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 4 652 169,19 zł;
- 116 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej – wydano na ten cel 2 024 743,00 zł;
- 17 osób skorzystało z dwóch form wsparcia.
 
Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 1 576 osób uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.
 
Dzięki uczestnictwu w projekcie 742 osoby podjęły pracę (48,4 % efektywności).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:27:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/6-1-3-po-kl-2010-herkules/200