Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 6.1.3 PO KL 2009 - Herkules

6.1.3 PO KL 2009 - Herkules

 
 
 
 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Opolu kontynuował realizację Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt pn. HERKULES realizowany był pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, którego celem było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy.
W 2009 roku w ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 766 osób bezrobotnych, spośród których 281 stanowiła młodzież w wieku 18-24 lata, 237 osób po 50-tym roku życia, a 250 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, z czego:
- 308 osób (2 osoby skierowaliśmy dwukrotnie na szkolenia w ramach niniejszego projektu) skierowaliśmy na 23 różne szkolenia grupowe i 48 indywidualne.
Spośród wszystkich uczestników szkoleń 307 osób zakończyło zgodnie z planem swój udział w szkoleniach otrzymując stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu, a jedna osoba je przerwało nie uzasadniając swojej decyzji – wydano na ten cel 856 611,69 zł.
- 494 osoby skorzystały z propozycji stażu, z których 357 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, 18 osób go przerwało, a 119 osób kontynuuje staż w 2010 roku – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 2 240 753,19 zł;
- 12 osób skierowaliśmy na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, z których 11 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a jedna osoba go przerwała – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy – wydano na ten cel 529 013,79zł;
- 48 osób skorzystało z dwóch form wsparcia.
 
Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 766 osoby uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.
 
Dzięki uczestnictwu w projekcie 135 osób podjęło pracę (17,6 % efektywności).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:33:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/6-1-3-po-kl-2009-herkules/204