Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 6.1.3 PO KL 2008 - Herkules

6.1.3 PO KL 2008 - Herkules

 
 
 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Opolu po raz pierwszy przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt pn. HERKULES realizowany był pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, którego celem było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy.
W dniu 31 grudnia 2008 roku zakończyła się realizacja powyższego projektu w ramach którego zaktywizowaliśmy 1 782 osoby bezrobotne, spośród których 528 stanowiła młodzież w wieku 18-24 lata, 70 osób po 55-tym roku życia, a 521 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, z czego:
- 755 osób (43 osoby skierowaliśmy dwukrotnie na szkolenia w ramach niniejszego projektu, a jedną skierowaliśmy trzy razy) skierowane zostały na 48 różnych szkoleń grupowych i 174 indywidualnych.
Spośród wszystkich uczestników szkoleń 720 osób zakończyło zgodnie z planem swój udział w szkoleniach otrzymując stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu, 14 osób je przerwało nie uzasadniając swojej decyzji, a pozostałe 21 osób kontynuuje szkolenie w 2009 roku – wydano na ten cel 1 538 864,32 zł.
- 538 skorzystało z propozycji stażu, z których 368 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, 26 osób go przerwało, a 144 osoby kontynuują staż w 2009 roku – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 2 257 923,26 zł;
- 329 osób skierowaliśmy na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, z których 182 osoby zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, 11 osób go przerwało, a 136 osób kontynuują przygotowanie zawodowe w 2009 roku – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 1 252 423,14 zł;
- 194 osoby przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej – wydano na ten cel 2 685 797,02 zł;
- 34 osoby skorzystały z dwóch form wsparcia.
Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 1 782 osoby uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a z usług poradnictwa zawodowego tylko osoby (194 osoby) zainteresowane szkoleniem bądź podjęciem działalności gospodarczej.
Dzięki uczestnictwu w projekcie 504 osoby podjęły pracę
 
(33,3 % efektywności)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:34:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/6-1-3-po-kl-2008-herkules/205