Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis

6.1.2 PO KL 2011-2013 - Pośredniaczek bis

31 grudnia 2013 r. zakończono realizację projektu

 

„POŚREDNIACZEK BIS”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

  

Celem projektu było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie, poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

  • wzmocnienie kadrowe Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu o dodatkowych pośredników pracy (trzy osoby) i doradców zawodowych (jedna osoba) poprzez ich zatrudnienie w tutejszym urzędzie.
  • szkolenie nowozatrudnionej kadry PUP Opole wraz z trzema liderami klubu pracy powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez zadań.

 

Wartość projektu: 484 634,00 zł

 

Okres realizacji: 01 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

W ramach projektu zatrudniliśmy jedną osobę w trybie konkursowego naboru na wolne stanowisko urzędnicze (pośrednika pracy), a pozostałe trzy etaty (doradcy zawodowego i dwóch pośredników pracy) zajęli pracownicy PUP w Opolu zatrudnieni na innych stanowiskach pracy spełniający warunki określone w art. 92 i 94 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszystkie cztery zatrudnione osoby wraz z trzema liderami klubu pracy zgodnie z projektem przeszło szereg szkoleń zawodowych (min. dwa rocznie) powiązanych bezpośrednio z potrzebami zajmowanego stanowiska oraz ze specyfiką realizowanych zadań.

W przededniu rozpoczęcia projektu tj. 31 maja 2011 roku na jednego pośrednika pracy przypadało 607 osób bezrobotnych, a na jednego doradcę zawodowego 1 518 osób. Na koniec realizacji projektu tj. 31 grudnia 2013 roku na jednego pośrednika pracy przypadały 543 osoby, a na jednego doradcę zawodowego 1 474 osoby. W przypadku wskaźnika dot. liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego pośrednika pracy nastąpiło zmniejszenie o 11 %, a w przypadku doradców zawodowych o 3 %.

Po zakończeniu realizacji projektu tj. 31.12.2013 roku cała czwórka uczestników wspomnianego projektu została zatrudniona w naszym urzędzie na czas nieokreślony, których wynagrodzenie jest finansowane z środków własnych.

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2014-02-07 14:31:50)
Zredagowana przez: Tomasz Hrycaj (2014-02-07 14:35:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/6-1-2-po-kl-2011-2013-posredniaczek-bis/247