Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK

6.1.2 PO KL 2008-2010 - POŚREDNIACZEK

 
 
Celem projektu było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie, poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:
· wzmocnienie kadrowe Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu o dodatkowych pośredników pracy (cztery osoby) i doradców zawodowych (dwie osoby) poprzez ich zatrudnienie w tutejszym urzędzie
· szkolenie nowozatrudnionej kadry PUP Opole powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez zadań
 
Wartość projektu: 617 461,20 zł
 
Okres realizacji: 01 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.
 
W ramach projektu zatrudniliśmy pięć osób w trybie konkursowego naboru na wolne stanowisko urzędnicze (dwóch doradców stażystów i trzech pośredników pracy stażystów), a szósty etat dla pośrednika pracy zajęła osoba będąca od 12.11.2007 roku na stanowisku pośrednika pracy stażysty spełniająca warunki określone w art. 92 ustawy z dnia 20 kwietnia 2007 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszystkie sześć zatrudnionych osób zgodnie z projektem przeszło szereg szkoleń zawodowych (min. dwa rocznie) powiązanych bezpośrednio z potrzebami zajmowanego stanowiska oraz ze specyfiką realizowanych zadań.
W przededniu rozpoczęcia projektu tj. 31 marca 2008 roku na jednego pośrednika pracy bezpośrednio obsługującego klientów przypadały 702 osoby, a na jednego doradcę zawodowego 1 755 osób. Na koniec realizacji projektu tj. 31 grudnia 2010 roku na jednego pośrednika pracy bezpośrednio obsługującego klientów przypadało 857 osób, a na jednego doradcę zawodowego 1 347 osób. W przypadku wskaźnika dot. liczby osób bezrobotnych przypadających na jednego pośrednika pracy nastąpił wzrost o 22 %, mimo wzrostu zatrudnienia liczby pośredników pracy bezpośrednio obsługujących bezrobotnych – wzrost ten spowodowany był znacznym zwiększeniem liczby bezrobotnych (wzrost o 35 %), który miał niewątpliwy wpływ na wzrost omawianego wskaźnika.
Po zakończeniu realizacji projektu tj. 31.12.2010 roku cała szóstka uczestników wspomnianego projektu została zatrudniona w naszym urzędzie na czas nieokreślony, których wynagrodzenie jest finansowane z środków własnych.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:29:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/6-1-2-po-kl-2008-2010-posredniaczek/202