Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ

1.5 SPO RZL 2006-2007 - TEN PIERWSZY DRUGI RAZ

 
 
 
 
Główne cele projektu :
 • realizacja działań aktywizujących bezrobotnych służących ograniczeniu i zapobieganiu zjawisku długotrwałego bezrobocia,
 • promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka – wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • zdobycie przez beneficjentów projektu oprócz zawodu, szeregu umiejętności i certyfikatów niezbędnych do skutecznego zaistnienia na rynku pracy,
 • wzmocnienie psychologiczno-pedagogiczne,
 • przywrócenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ponownie na rynek pracy,
 • podwyższenie skuteczności i efektywności działań Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
 
Wartość projektu : 518 454,00 zł
 
Okres realizacji : od 06. września 2006 r. do 30. listopada 2007 r.
 
Działania realizowane w ramach projektu miały charakter kompleksowy, co zapewniło możliwość korzystania z różnorodnych form wsparcia. Zaproponowane kierunki szkoleń uwzględniały oprócz zapotrzebowania rynku pracy również potrzeby kierowane ze strony beneficjentów ostatecznych, a także uwzględniały ich możliwości i predyspozycje. Przeprowadzono 4 miesięczne kursy zawodowe z uwzględnieniem dodatkowych modułów takich jak: język obcy, przedsiębiorczość, aktywne poszukiwanie pracy czy obsługa komputera. Ponadto osobom nie zainteresowanym szkoleniem proponowano przygotowanie zawodowe będące instrumentem stymulującym pracodawców do przyjęcia osób, które miały możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego na bazie posiadanych, uaktualnionych lub podwyższonych kwalifikacji.
W ramach projektu udzielono wszechstronnego wsparcia 150 osobom długotrwale bezrobotnym:
 • 25 osób odbyło przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
 • 125 osób uczestniczyło w kursach zawodowych,
 • wszystkie osoby objęto pomocą poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
 
Rezultaty :
 • 144 uczestników projektu zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa,
 • 52 uczestników projektu znalazło zatrudnienie (tj. 35 % efekt zatrudnieniowy)
 • wymierną korzyścią dla pozostałych uczestników projektu, którym nie udał się znaleźć zatrudnienia było nabycie nowych lub uzupełniających kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami czy zaświadczeniami
 • wartością dodaną projektu było to, że dzięki środkom z EFS, z których realizowany był projekt duża liczba długotrwale bezrobotnych mogła skorzystać z oferowanej przez urząd pomocy i powrócić na rynek pracy.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:35:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/1-5-spo-rzl-2006-2007-ten-pierwszy-drugi-raz/207