Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S.

1.3 SPO RZL 2005-2006 - S.O.S.

 
 
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Powiatowy Urząd Pracy w Opolu po raz drugi przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Projekt pn. S.O.S. realizowany był pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którego celem było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i zapobieganie wpadaniu w długotrwałe bezrobocie, jak również ograniczenie przyczyn długotrwałego bezrobocia poprzez oferowanie bezrobotnym aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz działań na rzecz poprawy zdolności do zatrudnienia.
 
W dniu 31 marca 2006 roku zakończyła się realizacja powyższego projektu w ramach którego zaktywizowaliśmy 267 osób bez prawa do zasiłku, powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów zamieszkałych na terenie Miasta Opola lub powiatu opolskiego, z czego:
- 227 osób zostało skierowanych na czterdzieści dwa różne szkolenia (17 grupowych i 25 indywidualnych) spośród, których największym powodzeniem cieszyły się m.in. takie szkolenia jak:
- Prawo jazdy kat. C – 36 osób;
- Obsługa komputera – 35 osób;
- Handlowiec – 28 osób;
- Opiekunka domowa dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych – 15 osób;
- Pracownik magazynu z obsługą wózków widłowych oraz podstawową obsługą komputera – 14 osób;
- Spawanie podstawowe metodami MAG i TIG – 12 osób;
- Pracownik administracyjno-biurowy – 10 osób;
- Pracownik kadrowo-płacowy – 10 osób;
- Prawo jazdy kat. C + E – 10 osób.
Spośród wszystkich uczestników szkoleń nikt nie przerwał szkolenia i wszystkie 227 osób zakończyło zgodnie z planem swój udział w szkoleniach otrzymując stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu, a dwie osoby kontynuowały udział w projekcie korzystając ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- 32 osoby (w tym 2 osoby wspomniane wcześniej) przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej, spośród których 31 ją rozpoczęło, a jedna osoba zwróciła otrzymane pieniądze przerywając udział w projekcie.
- 10 osób skorzystało z propozycji odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, z których trzy osoby przerwały, z czego dwie osoby dobrowolnie zrezygnowały z przygotowania, a jedna została wyrzucona przez pracodawcę za nie wykonywanie swoich obowiązków służbowych, w związku z czym tylko 7 osób które ukończyło przygotowanie zawodowe otrzymały stosowne zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
- Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 267 osób uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a z usług poradnictwa zawodowego skorzystały osoby (257 osób) skierowane na szkolenie lub zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej.
- Bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie 72 osoby podjęły pracę (27,0 % efektywności).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:39:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/1-3-spo-rzl-2005-2006-s-o-s-/211