Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK

1.2 SPO RZL 2005-2006 - SKOK

 
 
 
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Powiatowy Urząd Pracy w Opolu po raz drugi przystąpił do realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2 – Perspektywy dla młodzieży. Projekt pn. SKOK – Sam Kształtujesz Obraz Kariery realizowany był pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, którego celem było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi.
 
W dniu 31 marca 2006 roku zakończyła się realizacja powyższego projektu w ramach którego zaktywizowaliśmy 698 osób bezrobotnych, spośród których 573 stanowiła młodzież w wieku 18-24 lata, a 125 absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Opola lub powiatu opolskiego, z czego:
 
- 637 skorzystało z propozycji stażu, z których 94 osoby go przerwało, z czego jedna z powodu otrzymania renty rodzinnej, jedna porzuciła staż, jedna zmieniła miejsce zamieszkania, jedna przerwała ze względu na konieczność opieki nad chorą babcią, jedna zrezygnowała ze względów zdrowotnych, jedna wyjechała za granicę, 27 z powodu rozpoczęcia nauki na studiach dziennych, a reszta tj. 61 z powodu podjęcia pracy – niemniej jednak wszyscy uczestnicy dzięki wsparciu w ramach projektu podnieśli swoje kwalifikacje uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu;
- 23 osoby skorzystały z propozycji odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy, z których 4 osoby przerwały, z czego 3 zostały wyrzucone przez pracodawcę, a jedna została aresztowana, w związku z czym tylko te 19 osób które ukończyły przygotowanie zawodowe otrzymały stosowane zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
- 22 osoby skierowane zostały na sześć różnych szkoleń (trzy grupowe i trzy indywidualne):
- Pracownik magazynu z obsługą wózków widłowych oraz podstawową obsługą komputera – 10 osób;
- Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych – 7 osób;
- Kurs przedsiębiorczości – 2 osoby;
- Prawo jazdy kat. C + E – 1 osoba;
- Kurs kosmetyczny – 1 osoba;
- Prawo jazdy kat. C – 1 osoba.
Wszyscy uczestnicy szkoleń ukończyli szkolenia otrzymując tym samym zaświadczenia o ukończeniu kursu.
- 16 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej, spośród których 15 ją rozpoczęło, a z jedną osobą rozwiązaliśmy umowę ze względów formalnych.
- Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 698 osób uzyskały także pomoc w poszukiwaniu pracy w pośrednictwie pracy, a z usług poradnictwa zawodowego tylko osoby (38 osób) zainteresowane szkoleniem bądź podjęciem działalności gospodarczej.
- Bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie 216 osób podjęło pracę (30,9 % efektywności).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 14:38:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/1-2-spo-rzl-2005-2006-skok/210