Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)"

1.1.1 PO WER 2017 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (III)"

31 grudnia 2017 roku zakończono realizację projektu

 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu
i powiecie opolskim (III)”

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych (87 osób) oraz osób z niepełnosprawnościami (8 osób).

 

 

Wartość projektu: 3 326 743,70 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 803 779,46 PLN

 

Okres realizacji: od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 460 osób bezrobotnych.

 

Działania:

 

  • staż426 osób skorzystało z propozycji stażu, spośród których 323 osoby zakończyły staż zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 103 osoby go przerwało, w tym 71 z powodu podjęcia pracy –
    wydano na ten cel  2 644 272,52 PLN

 

  • środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej34 osoby przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej – wydano na ten cel  680 541,38 PLN

 

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 460 osób otrzymało indywidualną usługę poradnictwa zawodowego, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 349 osób podjęło pracę.

Strona dodana przez: Joanna Siczewska (2018-02-06 14:06:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/1-1-1-po-wer-2017-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(iii)-/307