Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » 1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)"

1.1.1 PO WER 2016 - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (II)"

31 grudnia 2016 roku zakończono realizację projektu

 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu
i powiecie opolskim (II)”

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie, służące podniesieniu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych (85 osób) oraz osób z niepełnosprawnościami (10 osób).

 

 

Wartość projektu: 3 511 367,84 zł.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 959 380,40zł.

 

Okres realizacji: od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

W ramach powyższego projektu zaktywizowaliśmy 380 osób bezrobotnych.

 

Działania:

 

  • staż314 osób skorzystało z propozycji stażu, spośród których 233 osoby zakończyły staż zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, a 81 osób go przerwało, w tym 56 z powodu podjęcia pracy – niemniej jednak 284 uczestników dzięki wsparciu w ramach projektu nabyło nowe umiejętności uzyskując zaświadczenie o odbyciu stażu – wydano na ten cel 2 224 010,84 zł.

 

  • środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej66 osób przy wsparciu finansowym naszego urzędu zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej– wydano na ten cel 1 280 227,79 zł.

 

 

Wszystkie osoby biorące udział w programie tj. 380 osób otrzymało indywidualną usługę poradnictwa zawodowego, a także zostało objęte Indywidualnym Planem Działań.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie 308 osób podjęło pracę.

Strona dodana przez: Tomasz Hrycaj (2017-01-25 14:55:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.opole.pl/strona/1-1-1-po-wer-2016-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-opolu-i-powiecie-opolskim-(ii)-/299